"Vi har gjennom 50 års erfaring opparbeidet et klima hvor vi har stor fokus på profesjonelle og gode relasjoner, der bruker blir møtt med stabilitet og med respekt."

                      

HBM

For å se ledige stillinger, klikk her.

 For å få innblikk i noe av vårt tilbud klikk på nytt om ossDer legger vi ut litt informasjon om aktiviteter og livet på Nøstret.

 

 

Gammelt Nytt

 Julegrantenning, 30.11.14

Tradisjonelt arrangement, gang rundt juletreet ute og servering av pepperkaker og gløgg.

Nøstret Røyse kl. 16.30.
Kroksund kl.18.00.

Julekonsert «Stille toner i adventstid»

Klækken Hotell 07.12.14, kl.17.00.
Det blir hengt opp påmeldingsliste på alle avdelinger.

Adventslunsj

Tradisjonell førjulshygge med musikk og god mat for beboere og personalet.
Kroksund 17.12.14., kl.12.00.
Nøstret 18.12.14, kl. 12.00.

Familiefest

Nøstret Røyse 08.01.14, kl.12.00. Kroksund 15.01.14, kl. 12.00. 

Fokusuken 2014

Da er Fokusuken 2014 unnagjort. Ca. 40 stykker kom hver dag for å høre på inspirerende foredrag og diskusjoner på Nøstret. Jeg opplevde at vi også klarte å gi våre beboere en uke litt utenom det vanlige. Nå er jobben å beholde temaene varme inn i hverdagen.

 

HBM oppsumerer det slik: Nå skal vi fokusere på de langtidsfriskmeldte, det menneskelige og ikke det perfekte, på alt det vi har å være stolte av og ikke minst at vi er gode sammen!!

Hjem

Velkommen til Nøstret Bo- og Omsorgsenter

Nøstret er privat eiet og tilbyr plasser til beboere i kommuner og bydeler som har behov for et trygt bo- og omsorgstilbud til "sine".

Vårt botilbud består av enkeltrom samt rekkehusleiligheter og hybelleiligheter.

Nøstret bo- og omsorgsenter har landlige omgivelser ved Tyrifjorden, med store uteområder og tilgang til blant annet frukthage. Nøstret Kroksund er plassert i umiddelbar nærhet til Tyrifjorden med gode muligheter for badeliv. Ved Kroksund er det gode bussforbindelser til Oslo, Sandvika og Hønefoss. 

Vår personalgruppe er meget stabil og innehar mange års erfaring innenfor vårt arbeidsfelt. 

 

 

 

Additional information